Balçova Belediyesi

Balçova Beldiyesi Duyuruları

Balçova Belediyesi

Balçova Beldiyesi Duyuruları

Duyurularda Ara

İlçemizdeki Asansörlerin Periyodik Kontrolü

İlçemizdeki Asansörlerin Periyodik Kontrolü

İLÇEMİZDEKİ ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLÜ İLE İLGİLİ

DUYURU
 

24.06.2015 tarih ve 29396 sayılı resmi gazetede yayımlanan ''Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği''nin;

19/1. Maddesinde" İlgili idare kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için Bakanlık tarafından yetkilendirilen herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalar. ''

 denilmektedir.

 ''Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği'' ile Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ(SGM: 2015/24)''  

kapsamında Belediyemiz sorumluluğunda olan alanlarda tesis edilmiş asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri TÜRKAK'tan A tipi muayene kuruluşu belgesine sahip Dögol Caddesi No:7/3 06580 Çankaya/Ankara adresindeki Asansör Kontrol Muayene Belgelendirme Eğitim ve Gözetim Taahhüt Tic. Ltd. Şti. ile belediyemiz arasında asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması yönünde protokol imzalanmıştır. 2018-2019 yıllları içinde Balçova ilçesi sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik kontrolü, asansörlerin emniyet ve işletme yönünden standartlara uygun çalıştırılması ile can ve mal güvenliğini tesis etmek üzere protokol kapsamında yaptırılacak olup, tüm hemşehrilerimize ilanen duyurulur.