Bilgi Edinme Formu
İhale İlanları
İmar İlanları
 17 °C
-----------
Semt Evleri Spor Okulları Öneri ve Dilek Hattı Kültür Sanat Veteriner Hizmetleri
  • İstek-Şikayet
    Balçova Belediyesi`ne istek ve şikayetlerinizi balcova@balcova.bel.tr e-mail adresine yada 279 20 30 no'lu telefona iletebilirsiniz.

  • Su Hayattır...
  • Öncülerin Şehri İzmir
  • Onu anıyoruz, Onu arıyoruz..
  • Balçova`da Sigarasız Yaşam
  • Hepimiz Eşitiz.
  • EURODESK TÜRKİYE TEMAS NOKTASI
Aranacak Kelimeyi Giriniz
Evlilik İşlemleri
 

Belediyemize bağlı 1 tane Evlendirme Memurluğu, bir tane Nikah Salonu bulunmaktadır. Evlendirme Memurluğunun adres ve telefonları aşağıdadır.  

Balçova Belediyesi Evlendirme Memurluğu:

Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Sokak No:1 Balçova/İZMİR

Tel: ( 232) 455 21 66 - ( 232) 455 21 67  

 

EVLENME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER
Sağlık raporu (Evlilik Öncesi Balçova 2 Nolu Sağlık Ocağı),
Nüfus Cüzdan asılları ve fotokopileri,
6'şar adet vesikalık fotoğraf,
 

Not:-Çiftlerin birlikte başvuruları esastır.
         -Nikâh sırasında foto-video çekimleri nikâh sahipleri tarafından yapılabilir.

         -Mutluluğa atılan ilk adımda önce beyinlerdeki engellerden kurtulmak adına çeşit çeşit nikah şekerleri engellilerimiz tarafından el emeği göz nuru hazırlanmakta bedeli engellilerimize bizzat gitmektedir. Örnekleri Evlendirme Memurluğumuzda ve Nikâh Salonumuzda görebilirsiniz.


EVRAKLARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ 6 AYDIR.

17 yaşını bitirmiş 18 yaşından gün alanlar için anne ve babadan alınan muafakatname ve  18 yaşından küçük olanlar için aile Mahkemesinden evlenme izni Önceki evlilik işleminin sonlanmasının ardından yeni evlilik için 300 günü geçme zorunluluğu bulunan kişiler için aile mahkemesinden alacakları iddet müddeti kararı gerekmektedir.
              

EVLİLİK İŞLEMLERİ

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.


1-EVLİLİK EN ERKEN NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

On sekiz yaşını doldurmamış, on yedi yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.Ancak, hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.


2- KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak  300 gün geçmedikçe evlenemez.

(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

-Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

-Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.


3. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar.

Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi"  ile yapılır.

Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.

Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır.

Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır.

Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

 

 4. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve fotokopisi:Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Fotoğraflı Nüfus cüzdan fotokopisi evlendirme memurluğuna verilir.

Evlenme Beyannamesi:Evrak belediye evlendirme birimince dört örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

6'şar Adet Vesikalık Fotoğraf:Verilecek 6'şar adet fotoğrafın İnkılâp Kanunları'na uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu:Evlendirme Memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

Rıza Belgesi:16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

a.Evlenme Beyannamesi'nin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.

b.Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.

c.Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.


5. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesi'dir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

 

6.BİR TÜRK'ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE'DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?

Türkiye'de bir Türk Vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme Memuru önünde evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk Vatandaşları'nın evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

Yabancı uyruklu tarafın bağlı olduğu konsolosluktan evli olmadığını gösteren Türkçe "Evlenme Ehliyet Belgesi" alınacaktır. Evlenme ehliyet belgesinin getirtilmesi konusunda evlendirme memurları yabancı devlet başkonsoloslukları ile doğrudan yazışma yapabilecekleri gibi, Genel Müdürlük aracılığıyla da bu belgeleri getirtebilir.

Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk Makamları önünde de evlenebilirler.

Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Birimi'ne başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

7. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.

Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir.

8. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir. Aile cüzdanı ücreti 2011 yılı için 50 TL. olup, bu ücret, evlenmede yasal bir engel görülmeyip nikah günü kesinleştiğinde evlendirme memuruna nüfus müdürlüğünden cüzdanı alması için elden verilir.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI TARİFE CETVELİ

1- NİKAH TÖRENİ İÇİN

BALÇOVA BELEDİYESİ
EVLENDİRME SALONU

2011 YILI

     (TL)

Hafta İçi Mesai Saatlerinde;

BALÇOVA BELEDİYESİ
EVLENDİRME SALONU’NDA

28 TL (Ağaçlandırma Bedeli) ve  Aile
Cüzdanı Harcı 50 TL

TOPLAM: 78 TL.

B- Hafta İçi Mesai Saatleri Dışı

 

C- Hafta Sonu Cumartesi-Pazar 

 

D-Bayram ve Resmi Tatillerde

28 TL (Ağaçlandırma Bedeli) 

175 (Dış Nikah Evlenme ücreti)

 

50 TL. (Aile Cüzdanı Harcı)

Toplam 253 TL

 

3- EVLİLİK İZİN BELGESİ VERİLMESİ İŞLEMİ ÜCRETSİZDİR.