Semt Evleri

Semt Evleri

Semtevleri çalışmaları kapsamında, Eğitim yetersizliği nedeniyle toplum dışına sürüklenmiş ve aile bireylerine ekonomik anlamda bağımlı yaşamak zorunda kalan bireyler olan kadınlarımızın, öncelikle meslek edindirme çalışmalarından yararlandırılması sonucu topluma kazandırılmalarını, iş olanaklarının arttırılmasını, gelir düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktayız. Balçova Belediyesi sınırları içerisindeki vasıflı veya vasıfsız işsiz gençler, aile ve ülke ekonomisine katkıları olamayan ev hanımları yapılacak olan çalışmalarda yer alacaklardır. Semteveleri’nde Meslek Lisesi hocaları, gerekli diploma veya sertifikaya sahip Balçovalı kadınlarımız tarafından mesleki eğitim kursları verilecektir. Bu kurslar sonucunda üretilen ürünlerin; Balçova Belediyesi tarafından kurulacak satış noktalarında geliri üretici kursiyerlere dönmek üzere satışı gerçekleştirilecektir. Periyodik olarak verilecek olan eğitim, sağlık ve genel bilgi seminerleriyle kurs gören kişilerin, mahalle yaşayanlarının bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar sonucunda Balçovalı katılımcılarımızın, gelirlerinin ürettikleri ürünlerin satışıyla arttırılması, verilecek olan yan seminerlerle eğitim seviyelerinin arttırılması ve kurs sonunda alacakları sertifikalarla iş bulma oranlarının kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Yapılacak olan çalışmalarla birçok ev hanımı ve işsiz genç kızların; katılacağı kursa ve kullanacağı malzemeye hiçbir ücret ödemeden eğitim görmesini sağlanacaktır.

Katılımcıların mesleki eğitim çalışmaları devam ederken gerçekleştirilen eğitim seminerleri ile yaşamsal bilgilerinin artmasını sağlayarak özgüvenlerine arttırarak topluma üretici ve eğitici kişiler olarak kazandırmak.

Özellikle ekonomik yaşamda kadın-erkek eşitliği sağlanmasını Balçova sınırları dâhilinde sağlamak.

Proje sonunda katılımcılara Balçova sınırları dâhilinde satış noktaları oluşturmaları ve güç birliği yapmaları için destek olmak.

Talep olması halinde Balçova semt pazarlarında ve Belediye ye ait satış stand alanlarında katılımcılara satış yerleri temin etmek.