04-04-2016 tarihli Meclis Gündemi

T.C.
BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ
NİSAN  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

Tarih   :  04/04/2016
                                                                                                                         Saat     : 17: 00

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- Birinci ve İkinci Meclis  Başkan Vekili seçimi (gizli oylama)

2- Divan Katibi seçimi (gizli oylama)

3- Encümene iki üye seçimi. (Gizli oylama)

4-Plan ve Bütçe Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

5- İmar Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

6- Hukuk Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

7- Esnaf Komisyonuna   beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

8- Sağlık Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

9- Afet Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

10- Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

11- İlçemiz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı genel plan notlarına brüt alan üzerinden emsal belirlenmesi ile ilgili bir plan notu ilavesi. 

12- İlçemiz, Çetin Emeç mahallesi, 22K-3d imar paftasında bulunan 436 ve 437 adalarla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği. 

13- Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER
IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ