02-05-2016 Tarihli Meclis Gündemi

TC
BALÇOVA BELEDİYESİ
Yazı İşleri Müdürlüğü

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ
MAYIS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

                  Tarih    :  02/05/2016

Saat      :  17: 00       

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Çetin Emeç Mahallesi, Gökçen Efe Sokak No:8 adresinde bulunan park isminin belirlenmesi.

2-2016 Zabıta Fazla Mesai Ücretinin belirlenmesi.

3-Trafo yeri İrtifak Hakkı tesis edilmesine ilişkin olarak alınan 07/03/2016 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararının iptali.

4-5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin 4. fıkrası gereği hakkında  yürütülen tazminat davasının düşürülmesine ilişkin  Zabıta Müdürü Mehmet AYDEMİR’in talebinin görüşülmesi.

5- 2015 Mali Yılı Kesin Hesabın görüşülmesi.

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1-İmar Komisyonundan gelen “ İlçemiz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı genel plan notların brüt  alan üzerinden emsal belirlenmesi ile ilgili bir plan notu ilave edilmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.  

2- İmar Komisyonundan gelen “İlçemiz, Çetin Emeç mahallesi, 22K-3d imar paftasında bulunan 436 ve 437 adalarla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin” raporun görüşülmesi.  

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ