06-06-2016 Tarihli Meclis Gündemi

 

 TC

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

                 Tarih    :  06/06/2016

                  Saat      : 17: 00

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-21K-IIb pafta, 188 ada, 39 parselde kayıtlı taşınmazda belediyemize ait 4,64 m² hissenin satın alınmasına ilişkin talebin görüşülmesi.  

 

2-Balçova Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin onanması.  

 

3-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveli ile  (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onanması.

 

4-Güzelyalı semt pazarının taşınmasına ilişkin olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde kurulan Pazar

yeri Kuruluş Komisyon raporunun değerlendirilmesi.  

 

5-Balçova Belediyesi Gençlik Merkezinin (Efem Gençlik ve Spor Kulübü), 25 Haziran-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında  Macaristan/Budapeşte şehrinde gerçekleştirilecek “Yaz, Sanat, Müzik ve Folklor Festivali”ne katılması.

 

6-Balçova Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun, 30 Temmuz-6 Ağustos 2016 tarihleri arasında Sırbıstan/Bujanovac şehrinde gerçekleştirilecek Uluslararası Kültür, Sanat ve Halk Dansları Festivaline katılması.

 

7-Makedonya Cumhuriyeti Demir Hisar Belediye Başkanlığının daveti üzerine 19-24 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilecek iadeyi ziyaret programında yer alacak katılımcıların belirlenmesi ve giderlerin ilgili gider tertibinden  ödenmesi.

 

8-Balçova Belediyesi Spor Tesislerinde yeni yapılan Tribün ve Engelli Merkezinde bulunan üç adet dükkanın kurumumuza ait Agamemnon Termal Turizm Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ayni sermaye olarak devredilmesi

 

9-Eğitim Mahallesi, İkiztepe mevkii Viyadük altına taşınacak olan Pazar yeri tezgah tahsis ücretinin belirlenmesi  

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-İmar Komisyonundan gelen “İlçemiz, Çetin Emeç mahallesi, 22K-3d imar paftasında bulunan 436 ve 437 adalarla ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin” raporun görüşülmesi.  

 

2-Hukuk Komisyonundan gelen “Çetin Emeç Mahallesi, Gökçen Efe Sokak No:8 adresinde bulunan  park isminin belirlenmesine ilişkin” raporun görüşülmesi. 

 

3--Hukuk Komisyonundan gelen “Hakkında  yürütülen tazminat davasının düşürülmesine yönelik   Zabıta Müdürü Mehmet AYDEMİR’in talebine ilişkin” raporun  görüşülmesi.

   

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ