01-08-2016 Tarihli Meclis Gündemi

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

           Tarih    :  01/08/2016

           Saat      : 18: 00

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Kurumumuza  ivazsız  olarak  bağışlanan   ISUZU   marka  çöp  aracının  trafik iş  ve  işlemlerinin yürütülmesi  ve buna ilişkin olarak da  bir  personelin görevlendirilmesi. 

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Hukuk Komisyonundan gelen “Balçova Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin onanmasına ilişkin  raporun görüşülmesi.

 

2-Hukuk Komisyonundan gelen “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (I) sayılı Kadro İhdas Cetveli ile  (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinin onanmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

3- İmar Komisyonundan gelen “Balçova 1/1000 ölçekli uygulama imar planı genel plan notlarının revize edilmesine” ilişkin raporun görüşülmesi.

 

4-İmar Komisyonundan gelen İlçemiz, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı genel plan notların brüt  alan üzerinden emsal belirlenmesi ile ilgili bir plan notu ilave edilmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ