05-09-2016 Tarihli Meclis Gündem

 

          TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

             Tarih : 05/09/2016

             Saat    : 18: 00

 

 

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan “ Yol Boyu Ticaret Olarak Teşekkül Etmiş Konut Kullanımına Ayrılan Parsellerin” Cephelendiği Sokak ve Caddelere İlave Edilecek Sokak/Cadde Listesi Önerisi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

  

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ