03-10-2016 Tarihli Meclis Gündem

 

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

                 

 

  Tarih   :  03/10/2016

                                                                                                                                    Saat     : 17: 00

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI 

  

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER  

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemizin görüşülmesi.

 

2- Temizlik İşleri Müdürlüğü  ile Zabıta Müdürlüğünün gider bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğünün gider bütçesine aktarma yapılması.

 

3- Makedonya Cumhuriyeti Demir Hisar Belediyesi  ile kardeş kent ilişkisi kurulması.

 

4-5393 sayılı Belediye Kanununun 75.  maddesine göre gerçekleştirilecek  protokol  kapsamında mülkiyeti kurumumuza ait 1230 ada 3 parsele kayıtlı taşınmazın yine aynı yasanın 18. maddesine göre EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı)’nın kullanımına tahsis edilmesi.

 

5- Kadının İnsan Hakları yeni Çözümler Derneği ile gerçekleştirilecek protokol kapsamında ortak proje yapılması.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

    

1-İmar Komisyonundan gelen “İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan ’’Yol Boyu Ticaret olarak Teşekkül etmiş Konut Kullanımına Ayrılan Parsellerin Cephelendiği Sokak ve Caddelere İlave edilecek Sokak/Cadde listesi önerisine ilişkin’’ raporun görüşülmesi.

 

2-İmar Komisyonundan gelen “21K-1b İmar paftasında bulunan 198 ada 1005 nolu parselin Rekreasyon alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar plan değişikliğine ilişkin”  raporun görüşülmesi.

  

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ