18-10-2016 Tarihli Meclis Gündem

 

 

 

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

(İKİNCİ BİRLEŞİM)

 

 

 

  Tarih   :  18/10/2016

                                                                                                                                    Saat     : 16: 00

 

 

- AÇILIŞ

 

- YOKLAMA-MAZERETLER

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

    

1-İmar Komisyonundan gelen “İlçemiz Sınırları İçerisinde Bulunan ’’Yol Boyu Ticaret olarak Teşekkül etmiş Konut Kullanımına Ayrılan Parsellerin Cephelendiği Sokak ve Caddelere ilave edilecek sokak/cadde listesi önerisine ilişkin’’ raporun görüşülmesi.

 

2-İmar Komisyonundan gelen “21K-1b İmar paftasında bulunan 198 ada 1005 nolu parselin Rekreasyon alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli İmar plan değişikliğine ilişkin”  raporun görüşülmesi.

  

3-Hukuk Komisyonundan gelen “Kadının İnsan Hakları yeni Çözümler Derneği ile gerçekleştirilecek protokol kapsamında ortak proje yapılmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

4- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Temizlik İşleri Müdürlüğü  ile Zabıta Müdürlüğünün gider bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğünün gider bütçesine aktarma yapılmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

5-Plan ve Bütçe  Komisyonundan gelen “2017 Yılı Performans Programı ve 2017 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçe tasarına ilişkin” raporun görüşülmesi.

  

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ