07-11-2016 Tarihli Meclis Gündem

 

T.C.

  BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

                   Tarih   :  07/11/2016

                   Saat     : 16. 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Onur Mahallesi, Çiğdem Sokak, N0:18 adresinde bulunan ve 21K-2b pafta, 188 ada, 41 parselde kayıtlı taşınmazda belediyemize ait 34,17 m²’likhissenin satın alınması talebi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER                                                                                           

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ