05-12-2016 Tarihli Meclis Gündem

 

T.C.

  BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

                   Tarih   :  05/12/2016                       

                   Saat     : 16. 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- 2017 Yılına ait Geçici İşçi Vize Teklif Cetvellerinin onanması.

 

2-Bir Mühendis, bir Mimar, bir Şehir Plancısı  olmak üzere üç sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin yenilenmesi ve ücretin belirlenmesi. 

 

3-Tapunun 136 ada, 6 parselinde kayıtlı  zemine yönelik 26 m²’lik kurumumuza ait hisseyi satın alma talebinin değerlendirilmesi.

 

4- Tapunun 321 ada, 43 parselinde kayıtlı 83,42 m²’lik kurumumuza ait hisseyi  satın alma talebinin değerlendirilmesi.

 

5- 5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (h) bendine göre  hakkında  yürütülen tazminat davasının düşürülmesine ilişkin eski Belediye Başkanı Ali İhsan ÜLKER’in talebinin görüşülmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Hukuk Komisyonundan gelen “5393 sayılı Belediye Kanununun 75.  maddesine göre gerçekleştirilecek  protokol  kapsamında mülkiyeti kurumumuza ait 1230 ada 3 parsele kayıtlı taşınmazın yine aynı yasanın 18. maddesine göre EÇEV (Ege Çağdaş Eğitim Vakfı)’nın kullanımına tahsis edilmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.

  

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER                                                                                            

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ