02-01-2017 Tarihli Meclis Gündem

 T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

OCAK  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

            Tarih   :  02/01/2017

            Saat     : 16: 00

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- 2017 Meclis Tatil ayının belirlenmesi.

 

2-  Evsel Katı Atık hizmetleri için 2017 yılında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

3- 2017 yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.

 

4-2017 yılı içinde Denetim Komisyonunda görev yapacak Meclis Üyelerinin gizli oylama yöntemiyle belirlenmesi. 

 

5-İlçemizde faaliyet gösteren ve İşyeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı bulunmayan bazı işyerlerine “İşyeri Hizmet Belgesi” verilmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2017 Yılına ait Geçici İşçi Vize Teklif Cetvellerinin onanmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Bir Mühendis, bir Mimar, bir Şehir Plancısı  olmak üzere üç sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin yenilenmesi ve ücretin belirlenmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.  

 

3- Hukuk Komisyonundan gelen “  5393 sayılı Belediye Yasasının 18. maddesinin (h) bendine göre  hakkında  yürütülen tazminat davasının düşürülmesine ilişkin   Belediye eski Başkanı Ali İhsan ÜLKER’in talebine ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER                                                                                           

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ