03-04-2017 Tarihli Meclis Gündem

 T.C.

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

NİSAN  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

Tarih   :  03/04/2017

Saat     : 16: 00

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Encümene iki üye seçimi. (Gizli oylama)

 

2-Plan ve Bütçe Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

3- İmar Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

4- Hukuk Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

5- Esnaf Komisyonuna   beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

6- Sağlık Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

7- Afet Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

8- Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

9- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro cetvellerinden (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvelinin onaylanması.

 

10- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı ile kurumumuza devredilen araçların devir alınması ve trafik tescil iş ve işlemlerininim yürütülmesi.

 

11- Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Hukuk Komisyonundan gelen “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulması ve sunulan cetvellerin onanmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.  

2- İmar Komisyonundan gelen “İlçemiz sınırları içinde bulunan Ertuğrulgazi, Orhangazi, Asil Nadir İlkokulu/ortaokulu ve Balçova Anadolu Lisesinin emsal değerlerinin E=1,50’e çıkarılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin” raporun görüşülmesi. 

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

 IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ