05-06-2017 Tarihli Meclis Gündem

 

 TC

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

           Tarih    :  05/06/2017                

Saat     : 16: 00

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı memur boş   Kadro  Değişikliği Cetvelinin onanması.

 

2- Kurumumuz hizmetlerinde kullanılmak üzere İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hibe edilen 1999 model 35 CZY 05 plakalı otobüs ile 2008 model 35 Y 0640 plakalı midibüsün devrine ilişkin trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesi. 

 

3- Balçova Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun, Albad’da düzenlenecek olan  “ALEGRIA DE DANCAR” 5. Uluslararası  Halkoyunları Festivaline katılması.

 

  

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-İmar ve Sağlık Komisyonundan gelen “İlçemiz, Korutürk Mahallesinde ve tapunun 147 ada, 38 parsel sayılı taşınmazında bulunan B.H.A.(Sağlık Tesisi) için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı  değişikliğine (PİN:UİP-3705,22) ilişkin” raporun görüşülmesi.  

 

2-İmar Komisyonundan gelen “Çetin Emeç Mahallesinde ve tapunun 1383 ada, 3 parsel sayılı taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre ortaklığın giderilmesine ilişkin” raporun görüşülmesi. 

 

3-İmar ve Hukuk Komisyonundan gelen “5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesine göre 9 Eylül Üniversitesi  ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında Tapunun, 3331 ada, 35 parselinde kayıtlı belediyemiz hissesi üzerinde 30 yıl süreyle İntifa Hakkı kurulmasına ilişkin” raporun  görüşülmesi.

   

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ