01-08-2017 Tarihli Meclis Gündem

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

 

                 Tarih    :  01/08/2017

                 Saat      : 16: 00

 

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-      İlçemiz sınırları içerisinde Kadastro Müdürlüğünce   yürütülecek  çalışmalarda görev yapmak üzere

bir adet bilirkişinin seçilmesi.

 

2-İzmir ili, Balçova ilçesi, Onur Mahallesi’nde 3.60x7.00 m ebadında trafo yeri belirlenesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 

3-Belediyemiz ile ortak hizmet projesi kapsamında otopark yapılmasına yönelik İzmir Ekonomi Üniversitesinin talebinin değerlendirilmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ