06-02-2017 Tarihli Meclis Gündemi

 T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

                         Tarih    :  06/02/2017

                                                                                                      Saat      :  16: 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-2017yılında uygulanacak Pazar yeri tahsis ücretlerinin belirlenmesi.

 

2-TEKA TEMEL Kazık Sondaj Mühendisler Mimarlık Laboratuvar İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından Belediyemize ivazsız olarak bağışlanan 1 adet 2014 ISUZU marka çöp kamyonunun trafik iş ve işlemleri hk.

 

3- Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlara Billboard, CLP ve Megalight koymak suretiyle reklam işi yapılması işinin 10 yıl süre ile  işletme hakkının Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne  ayni sermaye olarak konulması.

 

4- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Sağlıklı Kentler Ağı Senelik Sağlıklı Kentler İş Toplantısı ve Konferansına katılım sağlanması.

         VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ