06-03-2017 Tarihli Meclis Gündemi

 T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

MART AYI  TOPLANTI GÜNDEMİ

 

                   Tarih    :  06/03/2017

                                                                                                                     Saat      :  16: 00

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKALIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kurulması ve sunulan cetvellerin onanması. 

2- İlçemiz sınırları içinde bulunan Ertuğrulgazi, Orhangazi, Asil Nadir ilkokulu/ortaokulu ve Balçova Anadolu Lisesinin emsal değerlerinin E=1,50’e çıkarılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2017 yılında uygulanacak Pazar yeri tahsis ücretlerinin belirlenmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlara Billboard, CLP ve Megalight koymak suretiyle reklam işi yapılması işinin 10 yıl süre ile  işletme hakkının Agamemnon Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne  ayni sermaye olarak konulmasına  ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ