08-09-2017 Tarihli Meclis Gündem

          T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

Tarih    :  08/09/2017                                                                 Saat      : 16: 00

 

 

  I- AÇILIŞ

 

 II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-İmar Komisyonundan gelen “İzmir ili,  Balçova ilçesi,  Onur Mahallesi’nde 3.60 x 7.00 m  ebadında  trafo  yeri  belirlenmesine yönelik  1/1000  ölçekli  uygulama  imar planı değişikliğine  ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

2-İmar, Hukuk ve Plan ve Bütçe  Komisyonundan gelen “Belediyemiz ile ortak hizmet projesi kapsamında otopark yapılmasına yönelik İzmir Ekonomi Üniversitesinin talebinin değerlendirilmesine ilişkin”  raporun görüşülmesi.

 

3-İmar ve Hukuk Komisyondan gelen “9 Eylül Üniversitesi ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projesi kapsamında tapunun, 3331 ada, 35 parselinde kayıtlı Belediyemiz hissesi üzerinde 30 yıl süreyle intifa hakkı kurulmasına ilişkin olarak alınan 05/06/2017 tarih ve 49 sayılı Meclis Kararının iptali ve sözü edilen hissemizin satışının yapılmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ