02-10-2017 Tarihli Meclis Gündem

 TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

                 

 

 

  Tarih   :  02/10/2017

                                                                                                                        Saat     : 16: 00

 

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI 

  

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER  

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- 2018 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemizin görüşülmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

       

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ