06-11-2017 Tarihli Meclis Gündemi

 

T.C.

  BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

KASIM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

                   Tarih   :  06/11/2017

                   Saat     : 16. 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı memur boş   Kadro  Değişikliği Cetvelinin onanması.

 

1-      Ekonomik ömrü dolan otobüsün hurdaya ayrılması.

 

2-      Ödenek aktarılması.

 

3-      4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunun Mahalli İdarelerde Sözleşme imzalanmasına ilişkin 32. Maddesine istinaden sosyal denge tazminatı ödenmesine ve kurumumuz ile yetkili sendika arasında sözleşme yapılabilmesine dair Başkanlık Makamına yetki verilmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER                                                                                           

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ