04-12-2017 Tarihli Meclis Gündemi

T.C.

  BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

                   Tarih   :  04/12/2017

                                                                                                  Saat     : 16. 00

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Korutürk Mah. Palmiye Sok. ve Mithatpaşa Caddesi arasında  yeni yapılan parka isim konulması.

 

2-Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği ilgili idare payı miktarının belirlenmesi.

 

3-2018Yılına ait Geçici İşçi Vize Teklif Cetvellerinin onanması.

 

4-Bir Mühendis, bir Şehir Plancısı olmak üzere iki sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin yenilenmesi ayrıca iki mühendis ile sözleşme yapılması  ve ücretlerinin  belirlenmesi. 

 

5- 2018 yılında uygulanacak Pazar yeri tahsis ücretlerinin belirlenmesi.

 

6-Makedonya/Rosoman Belediyesinin talebi üzerine kardeş kent ilişkisi kurulması ve buna bağlı olarak ziyaret programının gerçekleştirilmesi.   

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (II) sayılı   memur boş   Kadro  Değişikliği Cetvelinin onanmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

2-Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Ödenek aktarılmasına ilişkin” raporun görüşülmesi. 

  

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER                                                                                         

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ