02-01-2018 Tarihli Meclis Gündemi

T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

OCAK  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

                Tarih   :  02/01/2018

                Saat     : 16: 00

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-İlçemiz sınırları içerisinde Kadastro Müdürlüğünce yürütülecek çalışmalarda görev yapmak üzere iki  adet bilirkişinin yeniden seçilmesi.  

 

2- 2018 Meclis Tatil ayının belirlenmesi.

 

3- 2018 yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.

 

4- Kurumumuz ile Ukrayna/Bilhorod-Dnistrovsky kenti arasında  Kardeş Kent ilişkisi kurulması.

 

5-Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı’nın Danimarka’nın Kophenag kentinde 11-14 Şubat 2018’de gerçekleştireceği Belediye Başkanları Zirvesine Katılım sağlanması.

 

6-2018 yılı içinde Denetim Komisyonunda görev yapacak Meclis Üyelerinin gizli oylama yöntemiyle belirlenmesi. 

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- İmar Komisyonundan gelen “Korutürk Mah. Palmiye Sok. ve Mithatpaşa Caddesi arasında  yeni yapılan parka isim konulmasına  ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği ilgili idare payı miktarının belirlenmesine  ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

3- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2018 yılında uygulanacak Pazar yeri tahsis ücretlerinin belirlenmesine  ilişkin” raporun görüşülmesi.  

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER         

                                                                                 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ