05-02-2018 Tarihli Meclis Gündemi

 T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

                      Tarih    :  05/02/2018

                                                                                                            Saat      :  16: 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ve ekonomik ömrü sona eren aracın hurdaya ayrılması.  

 

2- Evsel Katı Atık hizmetleri için 2018 yılında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi.

 

3- Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere iki adet motosiklet alımı ve bunların trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ