İmar Planları

Askı İmar Planları

İmar Planı Konusu
119 nolu Parselasyon Planı
Askı Giriş Tarihi 16/02/2021
Askı Çıkış Tarihi 18/03/2021
Açıklama

119 nolu Parselasyon Planı

Dosyalar
Tutanak Dosya için tıklayınız !
İBB Encünem Kararı Dosya için tıklayınız !
Encünem Kararı Dosya için tıklayınız !
Dağıtım Cetveli Dosya için tıklayınız !
DOP Hesabı Dosya için tıklayınız !
Durum Haritası Dosya için tıklayınız !
Düzenleme Sahası Dosya için tıklayınız !