Yazı İşleri Müdürlüğü

İletişim

Balçova Belediyesi Kat: 2 Telefon: 455 21 61 - 455 21 65

Hakkında
Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği ve Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller  Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini esas alarak çalışmalarını düzenlemekte ve yürütmektedir. 24/10/2003 tarihinde 25269 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve yayınlanma tarihinden itibaren yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu esaslarına göre Bilgi Edinme Birimi müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerine başlamış, Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik esaslarına göre çalışmalarını sürdürmektedir.

Evlendirme Memurluğu

- İlgili mevzuat çerçevesinde, evlenmek isteyenlerin müracaatlarını kabul etmek.
- Kayıt işlemlerini bilgisayar ortamında gerçekleştirmek ve evlenme dosyalarını açmak, hazırlamak ve dosyada muhafaza etmek.
- Akitleri gerçekleştirmek, düzenlenmiş  aile cüzdanlarını teslim etmek, akitin nüfus kütüğüne tescilini yapmak ve evlenme kütük ve dosyalarını düzenli bir şekilde muhafaza etmek.
- Gerçekleştirilen nikah akitlerini Balçova Sağlık Grup Başkanlığına her ay ve ayrıca yıl sonunda da toplam olarak iletmek.
- İlgili mevzuat çerçevesinde diğer görevleri itina ile yerine getirmek.

İletişim

Balçova Belediyesi Kat: 6 Telefon: 455 21 66 - 455 21 67


Esnaf Masası

Balçova esnafının işini kolaylaştırmak amacıyla kurulan masamız (büromuz) esnafımızın işyerlerinden ayrılmadan iletişim numaralarımıza veya bizzat masamıza gelerek iletilen bütün sorunlarının çözüme ulaşmasını sağlamak.

İletişim

Balçova Belediyesi Zemin Kat Telefon: 455 21 96

Muhtar Masası

- İlçemizde bulunan 8 mahallemizin muhtarlarıyla Belediyemiz arasında sağlıklı iletişim kurulması.
- Mahallelerin ve burada yaşayan vatandaşların sorunlarının Belediyemize düzenli ve sağlıklı bir şekilde iletilip, ilgili birimlerde sorunların en kısa sürede çözülmesinin sağlanması.
- Muhtarlıkların eksikliklerinin, ihtiyaçlarının giderilip, vatandaşa kaliteli hizmet sunulmasına yardımcı olunması.
- Her ayın son haftası uygun görülen günde muhtarlarımızın, Başkanımız, başkan yardımcılarımız, ilgili birim müdürlerimizle biraraya gelebilecekleri “Muhtarlar Toplantısı”nın organize edilmesi. Toplantıda dile
  getirilen sorunların mahalle mahalle kayıt altına alınıp, ilgili birimlere yazılı bir şekilde ulaştırılıp, çözümlerinin takip edilmesi ve bir dahaki toplantıda muhtarlarımıza yazılı bilgi verilmesi.
- Muhtarlarımızın telefonla ya da bizzat birimimizi ziyaret ederek günlük ilettikleri sorunların aynı gün içinde ilgili birimlere iletilip sorunun en kısa sürede giderilmesinin sağlanması.
- Muhtarlıklarımız tarafından Muhtarlar Masası Birimine yönlendirilen vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgilenip, ilgili birimlerde çözümünün sağlanması.
- Belediyemiz faaliyetlerinden muhtarlarımızın haberdar edilmesi ve etkinliklerimize davet edilmeleri.

İletişim

Balçova Belediyesi Zemin Kat Telefon: 455 20 67

Bilgi Edinme Birimi

Bilgi Edinme Birimi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, 4982 sayılı kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir. Çalışmalar bu kanunun ve bu kanunun uygulanmasına yönelik yönetmelik çerçevesinde yerine getirilmektedir.

İletişim

Balçova Belediyesi Kat: 2 Telefon: 455 21 61 - 455 21 65