Zabıta Müdürlüğü

İletişim

Balçova Belediyesi Kat: 1 Telefon: 455 21 72 - 455 21 73 - 455 21 74

Hakkında

Zabıta Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlı olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 51`inci maddesine göre “Belde sınırı içinde, beldenin sıhhat, intizam ve huzurunu temin etmek ve bu sıfatta Belediye Kanun, nizamname, talimatname, yasalar ve emirleri tatbik etmek.1608 sayılı Belediye ve Ceza Kanununa göre suçları cezalandırma ve cezaların infazı 15 ve 19.uncu maddelerinde yazılı görevlerin yerine getirilmesi, Belediye suçlarını kavuşturmak ve araştırmak” Belediye Zabıtasının görevidir. Bu görevlere ek olarak, 2005/9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 831 Sayılı Sular Kanunu, 5490 Sayılı Nüfus Kanunu, 4109 Sayılı Askerde Muhtaç Olanlara Yardım Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanunu, 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkındaki Kanun, 5846 Sayılı Fikir  ve Sanat Eserleri Kanunu, 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanunu, 394 Hafta Tatili Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu, 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası, 1593 Sayılı Umumi Hıfsızsıhha Kanunu, 3194 Sayılı İmar kanunu, 1782 Sayılı Ölçü ve Ayarlar hakkında Kanun Belediye Zabıtasının görev ve yetkisini genişletir.