Hukuk İşleri Müdürlüğü

İletişim

Balçova Belediyesi Kat: 4 Telefon: 455 20 62 - 455 20 63

Hakkında
Müdürlüğümüz bünyesinde yapılan faaliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz :

1 - Belediyemizin taraf olduğu adli işlemlerde kurumumuzu temsil etmek,
2 - Belediyemiz ile vatandaşlar arasında hasıl olan tüm problemler hakkında yargı öncesinde hukuki sınırlar içerisinde kalarak çözümler üretmek,
3 - Belediyemiz bünyesindeki işleyişte ;

·        Belediyemiz bünyesinde bulunan bütün müdürlüklere hukuki mütalaalar vermek,
·        İhalelerin mukavelelerini hazırlayarak sözleşmelerini yapmak ve gerektiğinde notere sevk etmek,
·        Meclis dönemlerinde hukuk komisyonu toplantılarına katılmak, komisyon görüşü doğrultusunda mazbatalarını hazırlamak.
 
Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak yerel hizmet birimi olan Belediyemizin yasal sınırlar içerisinde en iyi hizmetin üretilip; vatandaşlarımıza en iyi şekildi ulaştırılabilmesi için yukarıda sıralanan görevleri en iyi şekilde yapmaya özen göstermekteyiz.         
Hukuk İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde "Balçova Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Hakkındaki Yönetmelik" gereğince, öncelikle adli dava, idari dava ve icra işlerini Belediye Başkanımız adına vekaleten takip etmek ve sonuçlandırmak görevlerini mevzuat ve meslek kurallarına uygun olarak yerine getirilmektedir.

Bu görevlerinin yanı sıra Başkanlık Makamı, Belediyemiz Encümeni ve diğer müdürlüklerce sorulan hukuki konular ve işlemler hakkında gerekli hukuki incelemeleri yaparak değerlendirme sonuçları ile mütalaalar vermektedir.

Belediyemizin taraf olduğu adli ve idari davalarda, Belediyemizin hak ve çıkarlarını koruyacak her türlü önlem alınmakla beraber, yargıya intikal etmeden sorunların çözülmesini için de gereken her türlü çalışmayı yapmaktadır. Ayrıca, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale komisyonunda yer alma ve ihale sözleşmelerini hazırlama görevini de yürütmektedir.

Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak, Belediyemizin en kaliteli hizmeti vatandaşlarımıza en kısa zamanda ulaştırabilmesi için, yasa ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler kullanılmakta ve bu yetkiler kullanılırken Belediyemizin hak ve çıkarları ön planda tutularak, her türlü özen ve özveri gösterilmektedir.