05-03-2018 Tarihli Meclis Gündemi

 T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

MART AYI  TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

                   Tarih:  05/03/2018

                                                                                                                     Saat:  16: 00

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKALIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulması ve  bu müdürlüğe ihdas edilmek üzere  (I) ve (II) sayılı dolu-boş kadro cetvellerinin onanması. 

2-Kurumumuza ivazsız bağış edilen 2018 model IVECO marka 35 ZV 0509 plakalı çöp kamyonunun noter devir, trafik tescil iş ve işlemlerinin yapılması.   

3-İzmir Kalkınma Ajansına Proje başvurusu yapılması.

4-Avrupa Birliği Bakanlığı “Şehir Eşleştirme Programına” proje başvurusu yapılması.

5-Avrupa Birliği Bakanlığı Ulusal Ajansına yapılan başvuru sonucunda “Uluslararası Staj Merkezi Projesine” ilişkin olarak hibe edilen miktarın kullanılması.

 VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Evsel Katı Atık hizmetleri için 2018 yılında uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ