02-04-2018 Tarihli Meclis Gündemi

  T.C.

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

NİSAN  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

Tarih   :  02/04/2018

Saat     : 16: 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Encümene iki üye seçimi. (Gizli oylama)

 

2-Plan ve Bütçe Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

3- İmar Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

4- Hukuk Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

5- Esnaf Komisyonuna   beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

6- Sağlık Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

7- Afet Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

8- Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle oylama)

 

9- İlçemiz Korutürk Mahallesinde ve 22K-IVd İmar paftasında yer alan 147 ada, 38 parselin ve ihdasen belediyemiz mülkiyetine konu diğer kısımların Balçova Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğüne tahsisinin yapılması.

 

10- İlçemiz Fevzi Çakmak Mahallesi, Sakarya Caddesi, Gülay Sokak ve Bora Sokak arasında yer alan parka isim verilmesi. 

 

11- Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

 IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ