04-06-2018 Tarihli Meclis Gündemi

TC

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

HAZİRAN AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 

 

 

            Tarih    :  04/06/2018                

 Saat     : 16: 00

 

 

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-İlçemiz, Korutürk Mahallesi, 574 ada, 248 parselde 23013/786400 (212,41 m²) hissemizin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi.

 

2-İlçemiz, Korutürk Mahallesi, 417 ada, 175 parselde 184/1509 (309,12 m²) hissemizin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisi.

  

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonundan gelen “Yüzbaşı  Şerafettin  Parkı  içinde bulunan  büfe  ile Spor  tesisimiz içinde  bulunan Halı Sahanın  Agamemnon  Termal Turizm Elektrik Enerji İnşaat  Sanayi  ve Ticaret A.Ş’ne  ayni  sermaye olarak konulmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

    

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ