02-09-2019 Tarihli Meclis Gündemi

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

           Tarih    :  02/09/2019

           Saat      : 16: 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

  1. Belediye Kanununun 37. maddesine istinaden Agamemnon A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı olarak

Belediye Başkanı Fatma ÇALKAYA’nın belirlenmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “İmar ve şehircilik Müdürlüğünün Gider Bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğünün Gider Bütçesine ödenek aktarılmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

2- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Veteriner İşleri  Müdürlüğünün Gider Bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğünün Gider Bütçesine ödenek aktarılmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

3-Hukuk Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Korutürk Mahallesinde bulunan ve Kültür Evi olarak bilinen taşınmazın kreş olarak hizmet vermesi ve sözü edilen kreşin işletme hakkının Agamemnon Termal Turizm Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne aynı sermaye olarak devredilmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.

       

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ