01-10-2019 Tarihli Meclis Gündemi

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

EKİM AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

                 

 

  Tarih   :  01/10/2019

                                                                                                                                    Saat     : 16: 00

 

 

I- AÇILIŞ 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI    

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-İnciraltı Mahallesi, 1888 Sokak No:57 adresinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait satış büfesinin Agamemnon Termal Turizm Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne aynı sermaye olarak devredilmesi.

 

2-Belediye hizmet binamızda mevcut çayocağının  Agamemnon Termal Turizm Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne aynı sermaye olarak devredilmesi.

   

3-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün gider bütçesinden Sosyal Yardım  İşleri Müdürlüğünün gider bütçesine aktarma yapılması.

 

4-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün gider bütçesinden Fen İşleri Müdürlüğünün gider bütçesine aktarma yapılması.

 

5-Malatya İli, Hekimhan Belediyesi arasında Kardeş Kent İlişkisi kurulması. 

 

6-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Cetvellerinden (III) sayılı dolu   kadro değişikliği cetvelinin onanması

 

7- Mülkiyeti belediyemize ait olan ve bina yapımına uygun olacak bir alanda “Yaşlı Gündüz Bakım Evi” yapımı ve işletilmesi projesini  hayata geçirebilmek için Sosyal Dayanışma ve Mutlu Emeklilik Vakfı  ile ortak hizmet protokolü imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

 

8-Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına (SODEMSEN) üye olunması, belediyemizde çalışan (işçi-memur) tüm personelin bağlı bulundukları sendikayla yapılacak Toplu-İş sözleşmeleri görüşmelerinde belediyemizi temsilen SODEMSEN’e yetki verilmesi ve yetki belgesinin belediye başkanlığımızca düzenlemesi hk.

 

9-2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Planın  onanması. 

 

10- 2020 Mali Yılı Performans Programının onanması.

 

11--2020 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemizin görüşülmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ           

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ