06-01-2020 Tarihli Meclis Gündemi

T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

OCAK  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

Tarih   :  06/01/202                         

Saat     : 16: 00

 

 

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- 2020 Meclis Tatil ayının belirlenmesi.

2- 2020 yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.

3- Belediyemiz ile  Tekirdağ/Saray Belediyesi arasında kardeş kent ilişkisi kurulması.

4- 2020 yılı içinde Denetim Komisyonunda görev yapacak Meclis Üyelerinin gizli oylama yöntemiyle belirlenmesi. 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER                                                                                           

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN  BELİRLENMESİ