03.02.2019 Tarihli Meclis Gündemi

T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

ŞUBAT  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

       Tarih   :  03/02/2020

       Saat     : 16: 00

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- 2020 Yılı Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerinin belirlenmesi.

 

2- 2020 Yılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER                                                                                           

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ