02.03.2020 Tarihli Meclis Gündemi

T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

MART AYI  TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

                                                                                                             Tarih    :  02/03/2020                                                                                                        Saat     :  16: 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKALIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Belediyemiz ile Sınırlı İlaç Sağlık ve Eczane Gerekçeleri Atıklarını Değerlendirme Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi “ kapsamında işbirliği yapmak.

 

2-Ata Caddesi, No:82/A adresinde bulunan büfenin Agamemnon Termal Turizm Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ayni sermaye olarak konulması.

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2020 Yılı Asansör Periyodik Kontrol Ücretlerinin belirlenmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

2- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “2020 Yılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ