15.06.2020 Tarihli Meclis Gündemi

T.C.

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

 HAZİRAN  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

                                                                                                              Tarih   : 15 /06/2020

                                                                                                    Saat     : 16: 00

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- Encümene iki üye seçimi. (Gizli Oylama)

2-Plan ve Bütçe Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle Oylama)

3- İmar Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle Oylama)

4- Hukuk Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle Oylama)

5- Esnaf Komisyonuna   beş üye seçimi. (İşaretle Oylama)

6- Sağlık Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle Oylama)

7- Afet Komisyonuna  beş üye seçimi. (İşaretle Oylama)

8- Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonuna beş üye seçimi. (İşaretle Oylama)

9- 2020 yılı Meclis tatil ayının Temmuz olmasına ilişkin olarak alınan 06/01/2020 tarihli ve 1 sayılı Meclis Kararının iptali.

10-Türkiye Belediyeler Birliği tarafından  kurumumuza hibe edilen çöp kamyonunun trafik tescil iş ve işlemlerinin yürütülmesi.   

11-Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralama hizmet alımının ihaleye çıkarılması  konusunda yetki verilmesi.  

12-Çetin Emeç ve Eğitim Mahallelerindeki yaklaşık 42 hektarlık bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu önerisinin değerlendirilmek üzere İzmir Büyükşehir Belediyesine sunulması için tavsiye kararı alınması hk.

13-Çetin Emeç ve Eğitim Mahallelerinde bulunan yaklaşık 32 hektarlık  bölgede hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  revizyonu önerisi hk.

14-Belediyemiz mülkiyetindeki 90 ada, 13 parsel, 1. Kat 3 bağımsız bölümün sayılı taşınmazın trampa edilmesi hk.

15- İlçemiz sınırları içinde bulunan ve mülkiyeti belediyemize ait Can YÜCEL Sokak B Blok  No:19/10 ve 12, Kauçuk Sokak No:44/1 ve 2, Gökçen Efe Sokak  No:7/3 A Blok ve No:1/7, Fevzi Çakmak Sokak A Blok No:16/1, 2 ve 3 nolu   daire, A/1 Blok No:16/4, Enver Paşa Sokak No:28/2 adresinde bulunan gayrimenkullerin satışı hk.

16-2019 Mali yılı Gelir-Gider Kesin Hesabın görüşülmesi.

17- 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Plan ve Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu ve Sağlık Komisyonundan gelen “Belediyemiz ile Sınırlı İlaç Sağlık ve Eczane Gerekçeleri Atıklarını Değerlendirme Çevre Koruma ve İşletme Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında “Atık İlaçların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Bertaraf Edilmesi “ kapsamında işbirliği yapılmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

2-Plan ve Bütçe Komisyonun ile Hukuk Komisyonundan gelen “Ata Caddesi, No:82/A adresinde bulunan büfenin Agamemnon Termal Turizm Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne ayni sermaye olarak konulmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ