10.08.2020 Tarihli Meclis Gündemi

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

 AĞUSTOS AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

 Tarih    :  10/08/2020                    

Saat      :  16: 00

 

          I- AÇILIŞ

 II- YOKLAMA-MAZERETLER

 III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Bahçelerarası Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi No: 20 adresinde bulunan ve tapunun 1321 ada 3 parselinde kayıtlı 8000 m² taşınmaz  1878/2400 hisse paylı (6260 m²’lik) hissemizin Agamemnon Termal Turizm Elektrik  Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketine ayni sermaye olarak konulması.   

2-İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan  değişikliklerin onanması

3-İzmir Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün Teleferik (6 bilirkişi) ve Çetin Emeç Mahallesinde (6 bilirkişi) yürüteceği güncelleme çalışmalarında yer alacak 12 bilirkişinin seçilmesi. 

  4-Makedonya/Kamenica Belediye Başkanlığının talebi üzerine Belediyemiz ile Kardeş Kent ilişkisi kurulması

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Plan ve Bütçe Komisyonun ve Hukuk Komisyonundan gelen “Pazar esnafına  Mart Nisan ve Mayıs ayında tahakkuk eden pazaryeri tahsis ücretlerinin iptaline ilişkin” raporun görüşülmesi. 

2-Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “İmar Müdürlüğünün gider bütçesine aktarma yapılmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

3- Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Sosyal Yardım  İşleri Müdürlüğünün gider bütçesine aktarma yapılmasına ilişkin”  raporun görüşülmesi.

4- İmar Komisyonundan gelen “Fevzi Çakmak Mahallesi ve Onur Mahallesinin koordinat sınırlarının onaylanmasına ilişkin” raporun görüşülmesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ