01.09.2020 Tarihli Meclis Gündemi

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

EYLÜL AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

           Tarih    :  01/09/2020

            Saat      : 16: 00

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Ek Bütçenin onanması.

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Görev yapmak üzere  sözleşmeli olarak bir   mimarın görevlendirilmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-Hukuk Komisyonundan gelen “İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde yapılan  değişikliklerin onanmasına ilişkin raporun görüşülmesi.

2-Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonundan gelen “53939 sayılı Belediye Yasasının 18. Maddesi kapsamında Ali İhsan ÜLKER ve Mehmet AYDEMİR’in haklarında yürütülen davanın taraflar arasında çözümlendirilerek bitirilmesine ilişkin talebin  değerlendirilmesine ilişkin” raporun görüşülmesi.  

        

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ