01.12.2020 Tarihli Meclis Gündemi

TC

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

 ARALIK AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

           Tarih    :  01/12/2020

           Saat      : 16: 00

 

 

I- AÇILIŞ

 

II- YOKLAMA-MAZERETLER

 

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

 

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

 

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

     1-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma bedeli karşılığında kurumumuza 35 ASD 020 plaka NNANPR6DH02000050 şase nolu 2020 model ISUZU marka sarı döner ikaz tepe lambalı hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu ve 35 ASG 175 plaka NNANPR6DK02000077 şase nolu 2020 model ISUZU marka teleskobik hidrolik sepetli mobil platformlu kamyonun devrinin yapılması.

 

      2-Belediyemizde istihdam edilen 7 mevcut sözleşmeli personelin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ödenecek aylık net ücretin tavan ücreti olarak belirlenmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

 

   1-İmar Komisyonundan gelen; Balçova 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan hükümlerine plan notu ilavesi.

 

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

 

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ