04.01.2021 Tarihli Meclis Gündemi

 

T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

OCAK  AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

         Tarih   :  04/01/2021

         Saat     : 16: 00

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- 2021 yılına ait Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin görüşülmesi.

2- 2021 Meclis Tatil ayının belirlenmesi.

3- 2021 yılı içinde Denetim Komisyonunda görev yapacak 5 Meclis Üyesinin gizli oylama yöntemiyle belirlenmesi.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER                                                                                            

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ