01.02.2021 Tarihli Meclis Gündemi

 

 T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

ŞUBAT AYI TOPLANTI GÜNDEMİ

 

                      Tarih    :  01/02/2021

                                                                                                           Saat      :  15: 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKANLIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1-2021yılı içinde Zabıta personeline ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi.

2-Agamemnon Termal Turizm Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne nakdi sermaya aktarılması.

3-Pandemi sürecinde İçişleri bakanlığının Genelgesi doğrultusunda ilçemizde bulunan ve işyeri kapatılan esnafa nakdi yardım yapılması.

4-İlçemiz sınırları içinde muhtelif yerlerde toplam 13 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği.

 

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE  SAATİNİN BELİRLENMESİ