01.03.2021 Tarihli Meclis Gündemi

T.C.

BALÇOVA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

BALÇOVA BELEDİYE MECLİSİ

MART AYI  TOPLANTI GÜNDEMİ

 

 

                                                                                                  Tarih    :  01/03/2021                                                                                             Saat     :  15: 00

 

 

 

I- AÇILIŞ

II- YOKLAMA-MAZERETLER

III- GEÇMİŞ MECLİS TUTANAĞININ OKUNUP OYLANMASI

IV- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELER

V- BAŞKALIKTAN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

1- 2021 Yılı Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Tarifelerinin belirlenmesi.

VI-KOMİSYONLARDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ

1-Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen “Agamemnon Termal Turizm Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne nakdi sermaye artırımı yapılmasına   ilişkin” raporun görüşülmesi.

2-İmar Komisyonundan gelen “İlçemiz sınırları içinde muhtelif yerlerde toplam 13 adet trafo yeri belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin” raporun görüşülmesi. .

VII- MECLİS ÜYELERİNDEN GELEN ÖNERGELERİN GÖRÜŞÜLMESİ

VIII- DİLEK VE TEMENNİLER

IX- BİR SONRAKİ TOPLANTI GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ