Nikah İşlemleri

Nikah İşlemleri

EVLİLİK İŞLEMLERİ

 

Belediyemize bağlı 1 tane Evlendirme Memurluğu, bir tane Nikah Salonu bulunmaktadır. Evlendirme Memurluğunun adres ve telefonları aşağıdadır. 

Balçova Belediyesi Evlendirme Memurluğu:

Fevzi Çakmak Mah. Cengiz Topel Sokak No:1 Balçova/İZMİR

Tel: ( 232) 455 21 66 - ( 232) 455 21 67 

 

EVLENME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER VE YAPILACAK İŞLEMLER


Sağlık raporu (Aile Hekimi)
Nüfus Cüzdan asılları 
4  adet vesikalık fotoğraf,

-Çiftlerin birlikte başvuruları esastır.
-Nikâh sırasında foto-video çekimleri nikâh sahipleri tarafından yapılabilir.

-Mutluluğa atılan ilk adımda önce beyinlerdeki engellerden kurtulmak adına çeşit çeşit nikah şekerleri engellilerimiz tarafından el emeği göz nuru hazırlanmakta bedeli engellilerimize bizzat gitmektedir. Örnekleri Evlendirme Memurluğumuzda  görebilirsiniz.


-17 yaşını bitirmiş 18 yaşından gün alan kadın ve erkek  için anne ve baba izni ( Noterden Muavakatname) ile evlenebilirler.

-16 yaşını bitirmiş 17 yaşından gün alan kadın ve erkek  için hakim  izni ile evlenebilirler.

-Önceki evlilik işleminin sonlanmasının ardından yeni evlilik için 300 günü geçme      zorunluluğu bulunan kişiler için aile mahkemesinden alacakları bekleme süresinin kaldırılması  kararı gerekmektedir.


EVLİLİK İŞLEMLERİ

Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.


1-EVLİLİK EN ERKEN NE ZAMAN YAPILABİLİR?

Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.

On yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşını doldurmamış küçükler yasal temsilcisinin izniyle evlenebilirler. Müracaat sırasında evlenme beyannamesine bunların rızalarını gösterir belgeyi (noterden muavakatname) eklemek zorundadır.

Müracaat sırasında evlenme beyannamesine ana ve babadan birinin ölmüş olması halinde sağ olan eşin, boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın rızalarını gösterir belgeyi  (noterden muavakatname) ayrıca velayetin verildiğine dair mahkeme kararını eklemek zorundadır.

Evlenme Beyannamesi  vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararını eklemek zorundadır.

Hakim olağanüstü durumlarda on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.

 


2- KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)

Hısımlık bağı olanlar evlenemez.

Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.

Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak  300 gün geçmedikçe evlenemez.

(Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)

-Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

-Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.

3. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?

Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte  başvururlar.

Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi"  ile yapılır.

Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır.

Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ( bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ve evlenme işlemlerinin yürütülmesi  için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.) ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.

4. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı : Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır.

Evlenme Beyannamesi:Evrak belediye evlendirme birimince bir örnek olarak bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.

4  Adet Vesikalık Fotoğraf:Verilecek 4 adet fotoğrafın  renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene   ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü  fotoğrafları da kabul edilir.

Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu:

Evlendirme Memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına (Aile Hekimine) gönderir.  Hükumet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükumet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.

Rıza Belgesi:

16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ;

17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.

Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;

- Evlenme Beyannamesinde ana ve babanın imzasının bulunduğu bölüm bizzat evlendirme memurunun huzurunda imzalanacaktır ve noterden muavakatname de  dosyaya eklenecektir.

-  Evlenme Beyannamesinde vasinin imzasının bulunduğu bölüm  bizzat evlendirme memurunun huzurunda  imzalanacaktır  ve  vasi atandığına dair mahkeme kararı  da   dosyaya eklenecektir.

-Evlenme Beyannamesinde ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan  tarafın imzasının bulunduğu bölüm bizzat evlendirme memurunun huzurunda imzalanacaktır ve noterden muavakatname dosyaya eklenecektir.

- Evlenme Beyannamesinde ana ve babanın boşanması halinde velayet verilmiş olan tarafın imzasının bulunduğu bölüm bizzat evlendirme memurunun huzurunda  imzalanacaktır ve noterden muavakatname, velayetin verildiğine dair mahkeme kararı da  dosyaya eklenecektir.


5. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. Maddesi'dir), Belediye Evlendirme Memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın  kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

6.BİR TÜRK'ÜN BİR YABANCI VEYA İKİ YABANCININ BİRBİRLERİYLE TÜRKİYE'DE EVLENME KOŞULLARI NELERDİR?

Türkiye'de bir Türk Vatandaşı ile bir yabancı veya aynı devlet vatandaşı olmayan iki yabancı ancak yetkili Türk Evlendirme Memuru önünde evlenebilirler.

Yabancıların evlenme isteklerine dair müracaatları evlendirme memurluğunca kabul edilerek, bu yönetmeliğin Türk Vatandaşları'nın evlenmeleri hakkındaki esas ve usul hükümleri yabancılar için de uygulanır.

Yabancı uyruklu tarafın usulüne uygun   evli olmadığını gösteren

-Evlenme Ehliyet Belgesi

-Doğum Belgesi

-Pasaport 

Aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı kendi milli kanunu yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye'deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi Türk Makamları önünde de evlenebilirler.

Hazırlanan evraklar ile ilgili belediyenin Evlendirme Memurluğuna  başvuru yapıldığında, evlendirme işlemleri bu birim tarafından gerçekleştirilecektir.

 

7. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesi  izin belgesi onaylanarak verilir.

Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler. Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay  geçerlidir.

8. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?

Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere   Uluslar arası  Aile Cüzdanı verir.

Evlenme Bildirimleri 10 gün içerisinde Nüfus Müdürlüğü'ne iletilir.

EVLENDİRME MEMURLUĞU

2024 YILI ÜCRET TARİFELERİ

Hafta İçi Mesai Saatlerinde Oda Nikahı  ücretsizdir. Uluslar arası Aile Cüzdan Bedeli :705 TL

Hafta İçi Mesai Saatleri Dışı  (İkametgah, Özel Salon ve Binalarda ) kıyılan Nikah Harç Bedeli  : 195,00 TL./Uluslar arası Aile Cüzdan Bedeli :705 TL

Hafta Sonu Cumartesi - Pazar ve Bayram Tatilleri (İkametgah.Özel Salon ve Binalarda)   Harç Bedeli: 450,00TL./Uluslar arası Aile Cüzdan Bedeli  :705 TL

Hafta Sonu Belediye Nikah Salonu Harç Bedeli: 255 TL./Uluslar arası Aile Cüzdan  Bedeli :705 TL