Performans Programı

5018 sayılı Kanunla mali yönetim sistemimize stratejik planlama, performansa dayalı bütçeleme, orta vadeli program ve orta vadeli mali plan, çok yıllı bütçeleme gibi yeni kavramlar ve müesseseler girmiştir. Anılan kanunun 9. maddesinde, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlayacakları hükme bağlanmıştır. Performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda Balçova Belediyesine ait Performans programları aşağıda sunulmuştur.

Balçova Belediyesi 2024 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2023 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2022 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2021 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2020 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2019 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2018 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2017 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2016 Performans Programı

 

Balçova Belediyesi 2015 Performans Programı