Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

İletişim

Korutürk Mahallesi Gonca Sokak No: 3

Telefon: 455 21 83 - 455 21 84 455 21 87

E Posta kultur@balcova.bel.tr

Hakkında
İlçemiz bütününde gerek kültürel, gerekse sosyal anlamda kentlilik bilincini ve kültürünü geliştirmek, sosyal dayanışmayı artırmak, çağdaş ve kalıcı hizmetleri organize etmek, bu alanlarda faaliyet gösteren resmi ya da sivil kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlayarak etkinlikleri koordine etmektir.

SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ

2005 yılına kadar  Kültür  ve Sosyal İşler Birimi adı altında yürütülen sosyal çalışmalar, belediye sınırları içinde yaşayan engelli, yaşlı, muhtaç çocuk, ihtiyaçlı aile, madde bağımlıları gibi dezavantajlı grup ve bireylerin soyal şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi va sosyal yoksunluklarının giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olmak, yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesi için sosyal faaliyetler yapmak belediyelerin görevlerinden olup, belediyemizde bu tür faaliyetler  değişik müdürlüklerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Belediyemiz olanakları ile sunulan sosyal etkinliklerin daha etkin, verimli ve dengeli sunulması, hizmetlerin daha fazla yaygınlaştırılması, sosyal hizmet sunan diğer  Kamu Kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri ile koordineli çalışılması için belediyemiz sosyal hizmetlerinin bu çatı altında toplanarak tek merkezden yürütülmesi açısından 11/02/2005 tarih ve 30 Nolu Belediye Meclis Kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Kültür  Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam etmesi ve söz konusu Sosyal Hizmetler Birmi kurulması onaylanmıştır. Ancak, Devlet Personel Başkanlığı ile müştereken yapılan Norm Kadro çalışmaları sonuçlandırılmak üzere olduğundan, söz konusu belediyemizin talebi reddedilmiştir. Norm Kadro Kararnamesi gereği 20/10/2006 tarih ve 92 sayılı Belediye Meclis kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Birimi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak yeniden yapılanmıştır.

SPOR BİRİMİ

393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 14/B  fıkrasına göre “Sağlıklı toplum meydana getirmenin başta gelen öğelerinden olan sporu kitlelere sevdirmek ve yaptırmakla yükümlüdür.”Gençleri zararlı faaliyetlerden koruyarak enerjilerini faydalı yönde kullanmalarını sağlamak ve tüm vatandaşlarımızın sağlıklı kalmaları için spor yapmalarına imkan vermek Spor Biriminin görevidir.