Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

İletişim
 
Balçova Belediyesi Kat: 1
 
Telefon: 455 20 71 - 455 20 73
 
Hakkında
- 572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına dair Kanunun, 2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin, 394 sayılı Hafta Tatili Kanunun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyeti Kanunun ve 4207 Sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunun öngördüğü şekilde yetki ve sorumluluklarını uygular.
 
- Yürürlükte bulunan yasa, yönetmelik ve genelgeler  doğrultusunda müracaat eden işyerlerine;
 
Sınıflı-Sınıfsız Sıhhi Müessese,İkinci-Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese ve Tatil Günleri Çalışma Ruhsatları verir. Mesul Müdürlük Belgesi, Canlı Müzik İzin Belgelerini ve Ekmek Satış Belgelerini düzenler.İşyerlerini denetlemek-denetlettirmek,ruhsata tabi olan işyerlerinden ruhsatsız faaliyette bulunanları müracaata davet ettirmek,yönlendirmek,bunlar  ile ilgili diğer  yaptırımları kolluk kuvvetleri ile koordineli yürütmek.