Sağlık İşleri Müdürlüğü

İletişim

Balçova Belediyesi Kat: 4 Telefon: 455 21 51

Hakkında
5393 sayılı Belediye kanununun 14. maddesinde sayılan görevlerden Müdürlüğümüzün direkt veya dolaylı olarak görev alanına giren hükümlerin bazıları şunlardır;

- Coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, acil yardım, kurtarma ve ambulans, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.

- Sağlıkla ilgili her  türlü tesisi açmak ve işletmek,

- Gıda bankacılığı yapabilir.

- Diğer kanunlar ve yönetmelikler ile Belediye Tabipliğini ve Belediye Veteriner  Hekimliğini doğrudan veya dolaylı ilgilendiren kanun ve yönetmeliklerin bazıları mevzuatlar tablosunda gösterilmiştir