Asker Ailelerine Yardım

Asker Ailelerine Yardım

Yardım Alma Koşulları Nelerdir?

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve

istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerineBelediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7'ye

göre yardım yapabilmek için;

1.Yardım isteyeceklerin askerin anne, baba veya çocukları, karısı, kız ve erkek kardeşi olmaları,

2. Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması,

3. Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve

olanakları bulunmamak şarttır.Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz.

 

Eş ve Çocuklar İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Askerin eşi adına ikametgah ilmühaberi,

2. Askerin eşinin nüfus cüzdanı,

3. Çocuğu varsa çocuğunun nüfus cüzdanı,

4. Kirada oturuyor ise kira kontratının fotokopisi,

5. Tam kapaklı karton dosya ve

6. Evlenme cüzdanı (kendisi)

Not: Er ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa, erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise

müracaat edebilir. Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.

 

Anne, Baba ve Kardeşler İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

1. Askerin babası sağ ise kendi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,

2. Askerin babası ölü ise annesi adına muhtardan ikametgah ilmuhaberi,

3. Askerin annesinin ve babasının nüfus cüzdanları,

4. Askerin kız kardeşleri 18 yaşında veya büyük ise bizzat kendisi nüfus cüzdanı ile, 18 yaşından küçük

kız veya erkek kardeşlerin sadece nüfus cüzdanları gelecektir. Erkek kardeşleri 18 yaşından büyük ise

ve öğrenci değilse yardımdan faydalanamaz.

5. Tam kapaklı karton dosya,

6. Kirada oturuyor ise kira kontratları fotokopileri,

7. Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi ve

8. Müracaat ederken askerin annesi ve babası ile 18 yaşından büyük kardeşlerinin bizzat gelmesi gerekmektedir.

Not: Anne, baba ve kardeşlerin herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı)

almaması gerekmektedir.

Bilgilerin doğruluğu Asker Ailesi Şefliği tarafından ilgili kurumlardan res'en araştırılacaktır.

Belediyeye Müracaat Etmek İçin Hangi Belgeler Sağlanmalıdır?

1. Yardım alacak kişilerin son 6 ay içinde bulunduğu belediyede oturması,

2. Bulunduğu ildeki bütün belediyelerden asker maaşı almadıklarına dair Asker Ailesi Şefliği'nin

verdiği belgenin onaylanması

3. Ayrıca Belediyenin Asker Ailesi servisinin vereceği formların doldurularak Askerlik Şubesine ve

Muhtara onaylatılması gerekmektedir.